Waterenergie

Waterenergie is een duurzame vorm van energie. Je zou verwachten dat in een land als Nederland we veel energie opwekken door middel van water. Niets is echter minder waar. Ons land kent slechts vier waterkrachtcentrales en de hoeveelheid groene stroom die hiermee wordt opgewekt bedraagt slechts enkele procenten van het totaal. In Nederland maken we gebruik van de stroomsnelheid van onze rivieren om energie (en daarmee elektriciteit) op te wekken. We hebben het dan over grote hoeveelheden water die in relatief korte tijd passeren. In het buitenland worden andere technieken toegepast. Zo wordt in de Alpen gebruik gemaakt van het smeltwater dat met grote vaart naar beneden komt vallen. In de periodes dat er geen of te weinig water uit de bergen naar beneden komt maakt men gebruik van stuwmeren.

Getijdenenergie

Er bestaat ook zoiets als getijdenenergie. Zoals je al uit de term op kan maken wordt er bij deze vorm energie opgewekt uit de getijden, eb en vloed. Dit is een behoorlijk technische aangelegenheid en misschien is het wel daarom dat we dit soort projecten niet voor de Nederlandse kust aantreffen. Maar dat wil niet zeggen dat dit nooit het geval zal zijn. Duurzame energie is namelijk niet meer weg te denken uit deze tijd en zal alleen maar meer aandacht gaan krijgen.

Visstand

Als we het hebben over duurzaamheid dan hebben we het ook direct over respect voor mens, dier en milieu. Bij het opwekken van waterenergie wordt gebruik gemaakt van zogenaamde waterkrachtcentrales. Deze waterkrachtcentrales zijn zeer ongunstig voor vissen. Het belemmert hen in hun “trek” en in het geval van bijvoorbeeld de zalm en de paling wordt zelfs het voortbestaan van de soort een hot item. In Nederland heeft men gelukkig oog voor dit aspect. Bij veel waterkrachtcentrales zijn zogenaamde vistrappen gemaakt. Hierdoor vindt de vis gewoon zijn weg. Zo is waterenergie inderdaad die duurzame vorm van energie en gaat de opwekking ervan prima samen met andere maatschappelijke issues.