Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op weg naar een meer duurzamere samenleving kom je vanzelf eens bij de halte die MVO heet. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er zijn maar weinig bedrijven en ondernemingen die hier vandaag de dag niet aan doen. Immers, zij weten dat duurzaamheid leeft onder de mensen en als je hier als bedrijf geen aandacht aan geeft, dan loop je het risico dat de consument je links laat liggen. MVO is echter meer dan alleen de producten in een papieren tasje meegeven.

Verankerd in de gehele bedrijfsvoering

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dient verankerd te zijn in de hele bedrijfsvoering. Op deze manier laat je als bedrijf of onderneming zien dat je begaan bent met mens, dier, natuur en milieu. Als een bedrijf dit op de juiste manier doet en vooral op de juiste manier laat zien krijgt het bedrijf vaak de gunfactor van de consument. De consument gunt het bedrijf dan vaak de aankoop en het mag winst maken, puur omdat het bedrijf “iets terug doet voor de maatschappij”.

MVO begint al bij de afdeling Human Resources (HR) van bedrijven. Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn hier een belangrijk onderdeel als het gaat om MVO. Vanzelfsprekend is er ook tijdens het productieproces aandacht voor MVO. Hoe wordt er omgegaan met bijvoorbeeld energieverbruik? Wordt er gebruik gemaakt van gerecyclede materialen? Wordt er efficiënt gebruik gemaakt van transportmogelijkheden? Wordt er gebruik gemaakt van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal?  Allemaal vragen waarbij MVO om de hoek komt kijken en waar bedrijven een antwoord op moeten kunnen geven. De consument is immers kritisch.

Afweging maken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draait continue om het maken van de juiste afwegingen. De verschillende belangen zullen altijd tegen elkaar afgewogen moeten worden. Belangen van het bedrijf zelf, belangen van omwonenden, belangen van de consument en belangen van de gehele maatschappij. Dit alles maakt MVO tot een complex vraagstuk. Juist deze complexiteit zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties vaak een aparte afdeling MVO in het leven hebben geroepen. Vaak valt deze afdeling onder het directoraat Marketing en Communicatie.