Kernenergie

Een controversiƫle vorm van energie is kernenergie. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar feit is wel dat we er mee te maken hebben. Ook in ons land hebben maken we gebruik van kernenergie, zij het (nog) niet op heel grote schaal. De uitstoot van CO2 bij het opwekken van kernenergie is beperkt. Daarnaast is het een onuitputtelijke bron van energie. Op basis van onder andere deze argumenten zijn voorstanders van het gebruik van kernenergie van mening dat het een duurzame vorm van energie is.

Tegengeluid

Er is echter wel degelijk een tegengeluid te horen als het gaat om kernenergie. Tegenstanders vinden deze vorm van energie juist een heel gevaarlijke. Wie kent de beelden uit Tsjernobyl niet, toen het faliekant misging met de kerncentrale aldaar. Een tweede punt is het milieu. Tegenstanders vinden dat kernenergie heel milieubelastend is en dat er geen rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van onze aarde voor toekomstige generaties. Wij zijn hier niet om te oordelen, dus het oordeel over wel of geen kernenergie is aan jou zelf.

Hoe werkt kernenergie?

Zonder al te technisch te willen worden zullen we proberen uit te leggen hoe het opwekken van kernenergie in zijn werk gaat. In een kerncentrale worden zogenaamde atoomkernen gespleten. Hierbij komt heel veel warmte vrij. Warmte is een vorm van energie. Deze warmte wordt ingezet voor het verhitten van water. Hierdoor wordt het water uiteindelijk stoom. Stoom zet vervolgens een grote turbine(s) in gang die op hun beurt generatoren aandrijven. Het zijn deze generatoren die uiteindelijk de elektriciteit produceren.

De voordelen

Omdat de controverse zo groot is hier de voordelen van kernenergie op een rijtje:

  • Relatief schone vorm van energieopwekking
  • Relatief goedkope energie, omdat de grondstof uranium niet duur is
  • Door kernenergie ben je minder afhankelijk van andere landen.

De nadelen

Nadelen van kernenergie zijn:

  • Het radioactief afval dat nog tienduizenden jaren gevaarlijke straling blijft afgeven.
  • Het bouwen van een kerncentrale is een miljardeninvestering.
  • De kans op een ongeluk mag dan klein zijn, de gevolgen kunnen verstrekkend en ingrijpend zijn.
  • Kerncentrales kunnen ook voor niet-vreedzame doelen gebruikt worden.