Groene energie

Er zijn veel mensen die groene energie gelijk stellen met groene stroom. Dit is een misvatting, want het begrip groene energie houdt meer in dan groene stroom alleen. Het is echter zeker wel een onderdeel van groene energie. Groene energie omvat eigenlijk alle energie die is opgewekt door gebruik te maken van zogenaamde “schone” hulpbronnen. Om aan de kwalificatie groene energie te kunnen voldoen moeten deze schone hulpbronnen ook nog eens een onuitputtelijk karakter hebben.

Soorten groene energie

Het zal je dan ook vast niet verbazen dat er een aantal verschillende vormen van groene energie zijn. Een aantal heel bekende, maar wellicht ook een aantal wat minder bekende. Zo kennen wij:

  • Zonne-energie. De warmte en het licht die de zon afgeeft aan ons aardoppervlak wordt omgezet in energie. Dit gebeurt door middel van zonnepanelen of door het gebruik van zonnecollectoren.
  • Wind wordt in zogenaamde windturbines (windmolens) omgezet in energie. Dit gebeurt door middel van grote generatoren.
  • In het buitenland tref je soms grote stuwmeren aan. Bij de stuwdam zit dan vaak een waterkrachtcentrale die energie opwekt. Maar ook in Nederland kennen we waterenergie, maar dan vaak onder de noemer getijdenenergie. Uiteindelijk komt het er hierbij op neer dat water langs een rad gevoerd wordt, dit gaat draaien en hiermee wordt energie opgewekt.
  • Bio-energie. Dit is energie die opgewekt door het verbranden van biomassa. Biomassa is organisch materiaal als hout, GFT-afval en plantaardige oliën.

Meer dan elektriciteit alleen

Een tweede misvatting is dat er door middel van groene energie alleen elektriciteit wordt opgewekt. Ook kan er namelijk gas mee worden opgewekt, zogenaamd biogas. Dit wordt verkregen door biomassa in grote tanks te laten rotten en gisten. Dit biogas kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld koken of het verwarmen van huizen. Verder bestaat er nog zoiets als aardwarmte en deze wordt gebruikt voor het verwarmen van kassen.

Zo zie je dat groene energie een veel breder begrip is. Groene energie is wellicht de toekomst, maar het grote nadeel van groene energie is dat het qua prijs nog steeds duurder is dan de zogenaamde “grijze energie”.