Geometrische energie

In het binnenste van de aarde is het heet. Zeg maar gerust bloedheet, want de temperatuur ligt daar op ongeveer 5000 graden Celsius. Hoe verder je naar buiten, dus naar het aardoppervlak gaat, hoe kouder de aarde is. In de kern van de aarde is het zo heet, omdat daar voortdurend radioactieve reacties plaatsvinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het binnenste van onze aarde bestaat uit hete lava en heet gesteente. Deze warmte uit de aarde kunnen wij omzetten in energie. En wanneer we deze mogelijkheid toepassen spreken we van aardwarmte of van geometrische energie.

Toepasbaarheid

Op ongeveer twee kilometer diepte is de temperatuur van de aarde in Nederland ongeveer 70 graden Celsius. Het daar aanwezige water heeft dan uiteraard ook deze temperatuur. Met name voor tuinders (kassen) is deze temperatuur van 70 graden Celsius uitermate goed bruikbaar voor het verwarmen van de kassen. Als we het hebben over energie dan hebben we het vaak over twee vormen van energie, namelijk elektriciteit en warmte. Geometrische energie laat zich het best gebruiken voor het verwarmen van met name grote gebouwen of grote complexen. Als geometrische energie aangewend wordt voor warmte praten we over directe geometrische energie en als het aangewend wordt voor het opwekken van elektriciteit, dan hebben we het over indirecte geometrische energie. Voor deze laatste vorm heb je onder andere stoom nodig. Nederland leent zich niet voor deze vorm van geometrische energie, vandaar dat in ons land alleen gebruik wordt gemaakt van aardwarmte.

Duurzame energie

Geometrische energie is ook een vorm van duurzame energie. Hoewel het op dit moment nog iets lastiger is om deze duurzame vorm van energie op grote schaal in te zetten liggen er toch voldoende mogelijkheden met het oog op de toekomst. Zeker als het gaat om de industriƫle toepassing ervan. Voordelen van geometrische energie zijn onder andere:

  • Onuitputtelijke bron van energie
  • Minder uitstoot van het schadelijke CO2
  • Minder belastend voor het milieu dan andere vormen van energie opwekken
  • De prijs van geometrische energie is vrij constant te noemen. Uiteraard is dit een groot voordeel voor bedrijven en fabrieken.