Duurzame samenleving

Duurzaam samenleven……een utopie of op termijn wel degelijk mogelijk? De meningen hierover lijken verdeeld. Het leven in een duurzame samenleving doet immers een beroep op ons allemaal. Het is alleen mogelijk als we met zijn allen een cultuuromslag weten te bewerkstelligen. Maar hoe pak je dit aan en hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Misschien moeten we in dit geval niet juist heel groot denken, maar juist heel klein. Begin bij jezelf en weet dat goed voorbeeld goed doet volgen.

Drie pijlers

Een duurzame samenleving bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Deze pijlers zijn duurzaam besturen, duurzaam ondernemen en duurzaam consumeren. Alles wat met duurzaamheid te maken heeft is altijd toekomstgericht. De vraag die je hierbij steeds kunt stellen is: Hoe kunnen we nu in onze dagelijkse behoeften voorzien op een manier zodat dit voor de generaties na ons ook nog steeds mogelijk is? Hierbij rekening houdend met economische, ecologische en sociale omstandigheden.

De drie pijlers laten zien dat overheid niet zonder haar burgers kan en het bedrijfsleven niet zonder consumenten. Vanzelfsprekend geldt dit andersom ook. Een duurzame samenleving is een samenleving met respect voor milieu, natuur, mensen en dieren. Vanuit de overheid zal er wet -en regelgeving moeten komen om bijvoorbeeld duurzaam bouwen te stimuleren of misschien zelfs wel te verplichten. Het bedrijfsleven zal, mede onder druk van overheid en consumenten, duurzaam moeten produceren en handelen. Tenslotte zal de consument duurzame goederen moeten kopen, duurzaam moeten wonen en duurzaam moeten leven.

Wat is jouw bijdrage?

Zoals al even genoemd start een duurzame samenleving misschien wel bij jou. Met andere woorden, op welke manier ga jij bijdragen aan een duurzame samenleving? Hierbij hoef je niet ingewikkeld te gaan denken. Hou het ook hier klein. Denk bijvoorbeeld maar eens aan:

  • Je huis goed isoleren
  • Gebruik zonnepanelen
  • Neem alleen groene stroom af
  • Eet biologisch
  • Maak meer gebruik van het openbaar vervoer of de fiets

Dit soort kleine dingen lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar stel je nu eens voor dat jij niet de enige bent die dit soort dingen gaat doen. Wie weet komt die duurzame samenleving er dan wel sneller dan we denken…..