Duurzaam werken

Het begrip duurzaam werken is een vrij breed begrip. Je kunt er veel verschillende zaken onder verstaan. Je kunt duurzaam werken immers bekijken vanuit het oogpunt van werkgevers, maar ook vanuit het oogpunt van werknemers. Er zit zeker verschil tussen beide benaderingen en vandaar dat we beide zullen behandelen.

De duurzaam werkende werkgever

Duurzaamheid heeft onder andere te maken met respect voor mensen. Dit respect voor mensen hebben werkgevers tegenwoordig veelal verwoord in het personeelsbeleid. Waar het hierbij om draait is dat er balans moet zijn in het werk -en privéleven van medewerkers. Om dit te bewerkstelligen kan de werkgever ervoor kiezen om flexibele werktijden mogelijk te maken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ouders hun kinderen nog naar school brengen en vervolgens gaan zij aan het werk. Ook bieden veel werkgevers, uiteraard indien mogelijk, hun werknemers de mogelijkheid om op bepaalde momenten thuis te werken. Hierbij komt een ander aspect van duurzaamheid kijken. Thuiswerken is namelijk minder belastend voor het milieu, omdat er niet van en naar het bedrijf gereden hoeft te worden.

De duurzaam werkende werknemer

De duurzaam werkende werknemer benadert duurzaamheid vanuit een heel ander oogpunt. Hij/zij heeft vooral oog voor de milieukant van duurzaamheid. Zo werkt hij zoveel mogelijk digitaal en als er toch papier aan te pas komt, dan is dit papier met het FSC-keurmerk. Koffiedrinken doet hij uit een stenen beker die hij de hele dag door kan gebruiken in plaats vanuit wegwerpbekers. Hij helpt mee energie te sparen en doet dit door deuren en ramen niet onnodig open te laten staan. Hij neemt de trap in plaats van de lift en stimuleert collega’s dit ook te doen. In de lunchpauze loopt hij een blokje om en doet hiermee positieve energie op voor de verdere werkdag. In de bedrijfskantine gaat zijn smaak vooral uit naar biologische producten. Hij neemt zelf de verantwoordelijkheid voor een juiste balans tussen werk en privé.

Gezamenlijke inspanning

Werkgever en werknemer leveren zo een gezamenlijke inspanning met betrekking tot duurzaam werken. Ze vullen elkaar aan en halen zo het beste in elkaar naar boven. Het “nieuwe werken” lijkt hiermee zijn langste tijd te hebben gehad. Duurzaam werken is de toekomst.