Duurzaam bouwen

Met alle aandacht die er is voor milieu en samenleving is het haast vanzelfsprekend dat er ook veel aandacht is voor duurzaam bouwen. Het is dan ook iets dat niet meer weg te denken is uit deze tijd. Duurzaam bouwen doe je voor een beter milieu, maar ook uit respect voor de mensheid in het algemeen. Het is toch immers onze gezamenlijke verantwoording om te zorgen voor een leefbare maatschappij, voor een leefbare wereld? Duurzaam bouwen past in deze denkwijze.

Meer dan bouwen alleen

Bij duurzaam bouwen wordt er uiteraard zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Niet alleen het materiaal op zich is hierbij belangrijk, maar ook de herkomst ervan en de manier waarop dit materiaal wordt gewonnen of geproduceerd.  Wat ook belangrijk is bij deze manier van bouwen is hoe er op de werkplek/bouwplaats wordt omgesprongen met duurzaamheid. Wordt er schoon en zuinig gewerkt zijn vragen die hierbij belangrijk zijn. Ook is het van belang om te kijken hoe het gebouw gebruikt zal gaan worden. Energiegebruik, maar ook energieverbruik zijn hier de vraagstukken waar goed over nagedacht moet worden.

De overheid

De overheid is groot voorstander van duurzaam bouwen. Als het gaat om nieuwbouw, dan is het, als het gaat om woningen, zo dat deze moeten voldoen aan een zogenaamde minimale Energie Prestatie Norm, ook wel EPN genoemd. Eigenlijk geeft dit EPN aan hoe energiezuinig (of juist niet) een huis is. Om dit EPN zo laag mogelijk te krijgen kun je een aantal eenvoudige maatregelen treffen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Plaatsen van zonnepanelen of een zonnecollector.
  • Gebruikmaken van vloerverwarming
  • Zo groot mogelijke ruiten plaatsen op het zuiden in verband met de zon.

Helaas stelt de overheid (nog) geen subsidie beschikbaar als het gaat om duurzaam bouwen. Wel is het soms zo dat je op onderdelen ervan voor subsidie in aanmerking kunt komen. Zonnepanelen zijn hier een bekend voorbeeld van.

Al met al kunnen we concluderen dat duurzaam bouwen gewoon de toekomst is. Ook duurzaam verbouwen hoort hierbij. Stapje bij stapje komen we zo tot een meer duurzamere samenleving.