Bio-energie

Van alle soorten duurzame energie die in Nederland wordt gebruikt of opgewekt is bio-energie verreweg de grootste (+/- 60%). Bij bio-energie wordt energie opgewekt door zogenaamde biomassa. Dit klinkt technisch en ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Biomassa is namelijk niets anders dan organisch materiaal en hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld hout, groente -en fruitafval, mest en plantaardige olie(en). Het is een relatief schone vorm van energie en door het gebruik van organisch materiaal ook een onuitputtelijke bron van energie.

Kolencentrales

Het klinkt uiteraard niet heel milieuvriendelijk, maar bio-energie wordt opgewekt in kolencentrales. Toch is dit zeker niet het geval. Biomassa heeft voor verbranding CO2 uit de lucht gehaald. Bij het verbranden van biomassa komt er dan wel CO2 vrij, maar dit is nooit meer dan de CO2 die al eerder door de biomassa uit de lucht is gehaald. Bij de verbranding van biomassa komt energie vrij en deze wordt omgezet in elektriciteit.

Biogas

Biomassa wordt niet alleen gebruikt voor de winning van elektriciteit. Ook wordt biomassa steeds vaker gebruikt voor het winnen van zogenaamd biogas. Biogas wordt gewonnen door biomassa in grote tanks te laten rotten, te laten gisten. Bij dit proces komen er gassen vrij en in dit geval dus biogas. Dit biogas wordt gebruikt om energie op te wekken, maar ook kun je dit prima toepassen voor het verwarmen van huizen. Daarnaast wordt er ook meer en meer gekookt op dit biogas.

Biobrandstof

Een laatste vorm van bio-energie is biobrandstof als benzine of diesel. Het is maar de vraag of de biobrandstof, die ook wordt verkregen uit biomassa, de reguliere benzine en diesel aan de pomp volledig zullen kunnen vervangen. Toch is het goed dat producenten van benzine en diesel al verplicht zijn om in hun eindproduct enkele procenten biobrandstof verwerkt te hebben. Op dit moment is dit percentage nog erg laag. In 2020 is het echter de bedoeling dat dit percentage al op 10% ligt. Een mooie stap voorwaarts richting een beter milieu en een meer duurzame samenleving.